^ Back to Top

ราคาสินค้า

ราคาวัตถุดิบ

 ประเภท ราคา(บาท/กก.)
 ข้าวโพด 9.33
 รำสด 10.20
 รำสกัด  7.90 
 กากถั่วเหลือง 17.45
 ปลายข้าว 9.30
 ปลาป่น 40.70

ราคาพันธ์

 พันธ์ ราคา(บาท/ตัว)
 ลูกไก่เนื้อ 9
 ลูกไก่ไข่ 8
 สุกรหย่านมพันธ์ -
 สุกรหย่านมขุน -
 โคเนื้อเพศเมีย 40,000
 โคนมเพศเมีย 60,000

ราคาเนื้อสัตว์

 ประเภท ราคา(บาท/กก.)
 สุกรมีชีวิต 64-67
 สุกรเนื้อแดง 125
 สุกรเนื้อสัน  130-135
 วัวเนื้อแดง 220
 วัวเนื้อสัน 280
 ไก่ -
  เป็ด
-

ราคาไข่ไก่

 เบอร์ ราคา(บาท/ฟอง)
 เบอร์ 0 2.80
 เบอร์ 1 2.60
 เบอร์ 2  2.40
 เบอร์ 3 2.20
 เบอร์ 4 2.00
 เบอร์ 5 1.80

นานาปศุสัตว์

ไม่พบฟีด

พยากรณ์อากาศ

อัตราแลกเปลี่ยน

ข่าวประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเยี่ยมชมบูธงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี 2558 และงานสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 9

ขอเชิญเยี่ยมชมบูธงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี 2558 และงานสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 9

ครั้งนี้สมาคมฯ ได้นำเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง มีอุปกรณ์ฟาร์มไปโชว์ในงานนี้มากมาย

แล้วพบกันในงาน ตรงหน้าสระพระพิรุณ ในวันที่ 4-10 ธันวาคม 2558

การบรรยายหัวข้อ ผลงานจากโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ในกลุ่มการพัฒนาสร้างกลไกและอุปกรณ์เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ในการจัดการด้านโรงเรือนปศุสัตว์และเกษตรกรรมสมัยใหม่

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง สร้างกาไรทางธุรกิจ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกล

  

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องจูปิเตอร์ 10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในงาน “ซื้อของไทย ใช้ของดี” THAILAND INDUSTRY EXPO 2015

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง การนาผลิตผลทางการเกษตรมาทาการแปรรูปเพื่อผลิตเป็นอาหาร และ/หรือ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เป็นกระบวนการที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เกษตร (พืชผลทางการเกษตร) ซึ่งโดยปกติแล้วการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตรจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 50 – 150% จึงจัดเป็นเป็นกลไกที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่ทว่าในประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของไทยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีการนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิต

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมสัมนาในหัวข้อ "ทันโลกทันเหตุการณ์อาหารสัตว์และวัตถุดิบ"

 

 

ขอเชิญร่วมสัมนาในหัวข้อ "ทันโลกทันเหตุการณ์อาหารสัตว์และวัตถุดิบ"

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558

ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลสัตว์

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลา 8.30-16.10 น.

สมาคมสัตวบาลฯ วอนหยุดส่งต่อคลิปทำลายอุตสาหกรรมเกษตรของชาติ ย้ำไทยมีมาตรฐานการผลิตสัตว์ระดับโลก

นายสุเทพ วงศ์รื่น นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า ในขณะที่นักสัตวบาลทั่วประเทศพยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อยกระดับเกษตรกรของไทยให้ก้าวสู่สากล แต่ก็ยังมีคนไทยบางกลุ่มกลับสร้างความไม่น่าเชื่อถือต่อวงการอาหารไทย ผ่านคลิปวีดีโอที่มีการพาดพิงเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของวงการเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร  โดยอ้างว่าระบบเกษตรพันธสัญญาทำให้การบริโภคเนื้อสัตว์มีความไม่ปลอดภัย เนื่องจากมีการใช้ยาปฏิชีวนะในกระบวนการผลิต ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารไทย

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวเศรษฐกิจประจำวัน

ภาพกิจกรรมของสมาคม